Radovi

Skulpture i instalacije iz projekta  „Houses and Dreams“  bave se temom migracija i potrage za domom. Ovim projektom tematiziram osnovnu potrebu ljudi za vlastitim domom koji im pruža zaštitu i osjećaj pripadnosti. Do sada sam projekt „Houses and Dreams“ izlagala u Palazzo Mora  u sklopu  57. Venecijanskog bijenala, Palazzo Gravisi u Kopru, na Dulwich Collegeu u Londonu, Cité internationale des arts u Parizu i u John David Mooney Foundation u Chicagu.

Crteži, koji su dio projekta „Houses and Dreams“, odražavaju unutarnje stanje ljudi koji su ostali bez vlastita doma – njihova se potresenost i tuga zbog izgubljenog doma miješa s košmarnim vizijama nekog budućeg doma.

Brončane skulpture iz ciklusa pod nazivom „Hram“ dio su projekta „Recall Bylos“ koji je bio predstavljen na izložbama u Ludwig Forum für Internationale Kunst u Aachenu i Klovićevim dvorima u Zagrebu. Te jednostavne stilizirane forme predstavljaju arhetipske oblike koji simboliziraju ideju hrama. U mnogim je kulturama hram simbol našeg duhovnog doma.

Moje slike objekti načinjene od poliestera s pigmentima ispituju dodirne točke skulpture i slikarstva. U njima su spojene osnovne značajke skulpture (volumen, prostor i tekstura) i boja, koja je glavni element slikarstva. 

U nizu nekoliko ciklusa slika objekata i instalacija bavim se odnosima svjetlosti i prostora  u suvremenoj arhitekturi. Radovi iz tih ciklusa predstavljaju koncentraciju snažnih boja koje unose vitalnu energiju u suvremene urbane sredine. Boje utjelovljuju energiju i vitalnost koja često nedostaje u suvremenoj arhitekturi.

Slike i crteži iz ciklusa „Planeti me vole“ izražavaju osjećaj povezanosti između mog osobnog mikrokozmosa i univerzalnog, bezvremenskog makrokozmosa u kojem se osjećam kao dio jedne veće cjeline.

Drevna slikovna pisma i piktogrami imaju mnogo zajedničkog sa slikovnim pismom (ikonama)  koje se upotrebljava u suvremenoj tehnologiji komunikacijskih uređaja. Kao likovnu umjetnicu zanimaju me vizualne kvalitete tog globalnog neverbalnog jezika koji se zasniva na često korištenim univerzalnim simbolima.

Od mojih najranijih konceptualnih radova od sredine 70-ih godina  pa sve do danas često se koristim različitim tekstovima, pismima i jezicima. U tim radovima preispitujem mogućnosti i oblike komunikacije, kako sa samom sobom tako i s civilizacijama koje se zasnivaju na upotrebi pisma.

Autoportreti iz ciklusa radova pod nazivom „Tko si ti ?“ bave se pitanjem osobnog identiteta i uloge medija i tehnologije u suvremenom društvu.  Sredinom 70-ih godina počela sam se koristiti Xeroxovim fotokopirnim strojevima uzimajući kao predložak vlastite fotoportrete. Za pojedine radove iz tog ciklusa još se katkad služim tehnikama koje uključuju obradu fotokopija.